Үйлчилгээ
Соронзон хайгуул, Грави хайгуул, Цахилгаан хайгуул, Cпектрометр хайгуул, Сейсмо хайгуул, Геодези хайгуул

Геодези

Хэрвээ танд хамгийн дэвшингүй багаж төхөөрөмж хэрэглэдэг нарийвчлал сайтай газрын гадаргуйн X, Y, Z цэгүүдийн мэдээллийг бүрдүүлдэг түргэн шуурхай ажилладаг баг хэрэгтэй бол та цаашдаа илүү зүйл хайх хэрэггүй.  Геосигналс ХХК нь геодези, байр зүйн зураг, геодезийн төрөл бүрийн хэмжилт боловсруулалтыг хийж гүйцэтгэж байна. Манай компани нь таны хэрэгцээнд тохирох хамгийн дэвшилттэй тоног төхөөрөмж болон программ хангамжтай DGPS системүүдтэй билээ.