Үйлчилгээ
Соронзон хайгуул, Грави хайгуул, Цахилгаан хайгуул, Cпектрометр хайгуул, Сейсмо хайгуул, Геодези хайгуул

Соронзон хайгуул

Соронзон хайгуулын багаж нь дэлхийн чулуулаг бүрхүүлийн геологийн тогтоцын онцлогийг соронзон орны физик өөрчлөлтөөр нь тодорхойлдог юм.  Улмаар энэхүү  хэмжих багажийг өргөн салбар хүрээнд геологийн хайгуул, археологи, инженер-геологийн судалгаанд өргөн ашигладаг ба геофизикийн бусад аргуудтай хавсарч гүйцэтгэхдээ хамгийн тэргүүлэх үүрэгтэй оролцдог. Манай компани нь хэмжилтийн нарийвчлалыг илүү ихэсгэдэг өргөн динамик хүрээ бүхий хэд хэдэн протон соронзон орон хэмжигчийг ашигладаг.

 

БАГАЖ

 

GSM-19 Протон соронзонметр

GSM-19 нь шингэн протоныг өндөр нарийвчлалтай мэдрэгчтэй болгон ашиглаж, хайгуулын талбайд үр ашигтай зураглалыг хийж өгөгдсөн тоон мэдээллийг хурдан хугацаанд цуглуулахаар зохиогдсон соронзон орны хайгуулын багаж юм. GSM-19 нь олон тооны нэмэлт шилдэг  технологиор хангагдсан байдаг нь бусдаас ялгардаг.  Тухайлбал: GPS-ээр тоноглогдсоноороо багаж нь соронзон орныг хэмжихдээ тухайн газар зүйн байршилыг үнэн зөв тодорхойлж мэдээлэлийн санд нэгтгэсэнээр хайгуулын үр дүнг илүү үр дүнтэй мөн нарийвчлалтай болдог. GEM-ийн  v 7.0 –той энэ технологи нь мэдрэмж, багтаамж, газар зүйн  байршил тогтоогчоороо бусадаас тэргүүлдэг.


 

Үзүүлэлт


Performance
Sensitivity: 0.15 nT @ 1 reading per sec.
0.05 nT @ 1 reading every 4 sec.
Resolution: 0.01 nT
Absolute Accuracy: +/- 0.2 nT @ 1 Hz
Dynamic Range: 20,000 to 120,000 nT
Gradient Tolerance: over 7000 nT/m
Samples at: 60+, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5 sec
Operating Temperature: -40C to +50C

Operating Modes
Manual: coordinates, time, date and reading stored automatically at minimum 3 sec. interval
Base Station: time, date and reading stored at 3 to 60 second intervals
Remote Control: optional remote control using RS-232 interface
Input / Output: RS-232 or analog (optional) output using 6-pin weatherproof connector

Storage - 32 MB (# of Readings)
Mobile: 1,465,623
Base Station: 5,373,951
Gradiometer: 1,240,142
Walking Mag: 2,686,975 Dimensions
Console: 223 x 69 x 240 mm
Sensor: 170 x 71mm diameter cylinder

Weights
Console: 2.1 kg
Sensor and Staff Assembly: 2.2 kg

Standard Components
GSM-19T console, GEMLinkW software, batteries, harness, charger, sensor with cable, RS-232 cable and USB adapter, staff, instruction manual and shipping case.

Үр дүн

Бүтэн соронзон орны зураг
Туйлын засвар хийгдсэн соронзон орны зураг
Аналитик сигналын зураг
Босоо болон хэмтээ байгуулагчиар авсан уламжлалын зураг гэх мэт...