• Соронзон хайгуулын багаж нь дэлхийн чулуулаг бүрхүүлийн геологийн тогтоцын онцлогийг соронзон орны физик өөрчлөлтөөр нь тодорхойлдог юм. Улмаар энэхүү хэмжих багажийг өргөн салбар хүрээнд геологийн хайгуул, археологи, инженер-геологийн судалгаанд өргөн ашигладаг ба геофизикийн бусад аргуудтай хавсарч гүйцэтгэхдээ хамгийн тэргүүлэх үүрэгтэй оролцдог. Манай компани нь хэмжилтийн нарийвчлалыг илүү ихэсгэдэг өргөн динамик хүрээ бүхий хэд хэдэн протон соронзон орон хэмжигчийг ашигладаг.
  дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн чулуулаг бүрхүүл нь нэгэн жигд бус янз бүрийн нягттай чулуулгаас тогтдог. Хүндийн хүчний хайгуул нь тухайн газарт чулуулаг бүрхүүлийн хүндийн хүчний физик оронд үүссэн өөрчлөлтийг хэмждэг болно. Хүндийн хүчний оронд хэмжигддэг ялгавар нь маш бага байдаг. Тийм учраас энэхүү судалгааны амжилт нь нарийвчлалаас хамаарах нь дамжиггүй. Манай компани хүндийн хүчний физик орны хайгуулд нарийвчлалын зэргээр тэргүүлэх эгнээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн L&R G-Meters болон Scintrix CG-5 гравиметрүүдийг ашигладаг. Хүндийн хүчний мэдээлэл дээр боловсруула
  дэлгэрэнгүй
 • Газрын доорхи хурдас чулуулаг нь үе давхрага үүсгэн давхарлан оршихдоо чийг агууламж, эрдэсжилтийн ширхэг ба хэмжээ, температур, нягтаршилт ба сэвсгэр хурдас мөн чулуулгийн нас зэрэг байгалийн олон хүчин зүйлээс шалтгаалж харилцан адилгүй төлөөлөх эсэргүүцэл ба туйлшралын физик шинж чанартай болсон байдаг. Цахилгаан хайгуулын арга олон аргачлал болон задрах ба хайгуулын геофизикт албадмал туйлшралын дундаж градиентийн зураглал ба геоцахилгаан зүсэлтийг өргөн хэрэглэж байна. Манай компани нь дэлхийд чанар, бат бөх зэргээр тэргүүлэг
  дэлгэрэнгүй
 • Радиометрийн хайгуул нь чулуулгийн цацраг идэвхт физик шинж дээр тулгуурлан геологи болон геофизикийн зураглал хийх хайгуулын арга юм. Тус хайгуулын тусламжтайгаар уран, тори, кали болон бусад цацраг идэвхит элементүүдийн эрэл, хайгуул болон хурдас чулуулгийн тархалтын зураглал хийдэг. Манай компани 2011 оноос канадийн PICO компаний өндөр нарийвчлал бүхий гамма спектрометрийг ашиглан зураглалийн ажлыг чанарийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.
  дэлгэрэнгүй
 • GeoSignals LLC is pleased to provide the shallow high-resolution surface seismic reflection and refraction surveys to address the challenges of accurately detecting and imaging shallow geologic structures and minerals, such as coal. The company possesses a variety of seismic sources and receivers that will provide us the capability to image different targets at different depths. Depending on your exploration objectives, the company can design the most appropriate seismic acquisition parameters to yield the best results. In such surveys, we employ the most versatile, rugged, reliable, and portable recording system - the Geometries Geode.
  дэлгэрэнгүй
 • Хэрвээ танд хамгийн дэвшингүй багаж төхөөрөмж хэрэглэдэг нарийвчлал сайтай газрын гадаргуйн X, Y, Z цэгүүдийн мэдээллийг бүрдүүлдэг түргэн шуурхай ажилладаг баг хэрэгтэй бол та цаашдаа илүү зүйл хайх хэрэггүй. Геосигналс ХХК нь геодези, байр зүйн зураг, геодезийн төрөл бүрийн хэмжилт боловсруулалтыг хийж гүйцэтгэж байна. Манай компани нь таны хэрэгцээнд тохирох хамгийн дэвшилттэй тоног төхөөрөмж болон программ хангамжтай DGPS системүүдтэй билээ.
  дэлгэрэнгүй
ГЕОСИГНАЛС ХХК

Mongolia is rich in mineral resources.  Its true potential however has not been fully evaluated because the country is still underexplored.    GeoSignals (GS) LLC was formed in 2006 to address these challenges of exploring the country by employing the most advanced remote-sensing technologies available.  This requires the acquisition of various geophysical instruments, software, and training of professionals.  The company offers a wide spectrum of geophysical technologies that can be used to detect and image subsurface mineral deposits; namely, magnetic, gravity, IP, geodetic, EM, and seismic.

To further enhance our capabilities, maintain high-quality international standards, and training, GS formed a strategic partnership with Lawrence M. Gochioco, President of LM Gochioco & Associates Inc. and GeoNano Technology Corp., based in Houston, Texas, USA.  Mr. Gochioco is an internationally-renowned geophysicist who is well-known within the Society of Exploration Geophysicist (SEG) because of his past and current editorial positions.  He published over 30 technical papers and feature articles in various engineering and geophysical journals.  [Company websit:

Since 2008, GS professionals have been attending the annual SEG meetings held in the USA to learn innovative geophysical technologies.  In addition, they traveled to other western countries for more training and to attend continuing education classes.  The company has coordinated and sponsored SEG events in Mongolia.  More recently, GS succeeded in inviting Mr. Gochioco give a talk at the National University of Mongolia (NUM) in 2010.  Through their efforts and hardwork, the SEG Executive Committee approved the formation of Mongolia’s first student chapter on Feb. 2011.  NUM students can now avail of SEG programs (i.e. educational materials, scholarships, training, etc.) via the student chapter.

Сүүлийн мэдээ
10 Хайгуулын Геофизикчдийн Нийгэмлэг

SEG нь өнөө үеийн геофизикийн шинжлэх ухааныг урагшлуулах мөн дараагийн үеийн геофизикчидыг урамшуулах зорилгоор дэлхийн геофизикчдийн хамт олны дунд холбогдох арга хэмжээ зохион байгуулж, хэргэцээтэй мэдээлэл болон сүлжээ холбооны боломж олгох зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна. 2008оноос хойш Геосигнал ХХК нь SEG-ийн явуулж буй үйл ажиллагааг идэвхтэй дэмжиж байсан бөгөөд орон нутгийн их дээд сургуулиуудаар SEG-ийн нэртэй илтгэгч нарын ярилцлагыг зохион байгуулж ирсэн.

Энэхүү хувь нэмрийгүнэлж тус нийгэмлэг нь ноён Г.Өгөөмөрийг (Геосигналс компанийг үүсгэн байгуулагч) 2011 онд SEG-ийн Ази Номхон далайн Техникийн уулзалтын илтгэгч болгохоор Техасын Сан Антонио хотод ээлжит жилийн уулзалтанд  урьсан байна. Бид тус нийгэмлэгийн тусламжиайгаар инженер техникийн ажилчидынхаа мэдлэг боловсрол, компаний техник технологийг дээшлүүлэн сайжруулж байна.

Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал
The management team of Geosignals LLC fully maintaining the quality, health, safety and environment policy. Therefore, in 2011 we successfully implemented “Save the planet” project by our team. Also, we continually improve the quality of our products and services, provide a safe work environment for our employees, and protect the environment through safe and responsible resource management.